MONIKA KACZMAREK: Ostatni raz

04.05.2017 / godz.00:00

 

 

W powstałych w ostatnich kilku latach obrazach Moniki Kaczmarek ujawnia się charakterystyczne dla współczesności przenikanie odmiennych kulturowych motywów, łączenie tematów oraz dyscyplin, które na pozór mogą wydawać się rozdzielne albo odległe.

 

Artystkę interesuje m.in. poetyka i estetyka surrealizmu, ikonografia science fiction oraz problematyka hipnozy. Wszystkie te motywy i dyscypliny stanowią dla Moniki Kaczmarek narzędzia, za pośrednictwem których może ona przemieszczać się na obrzeżach tego, co realne i irrealne, co konstytuuje niewidzialną granicę pomiędzy snem a rzeczywistością. Połączenie naukowej metodologii z dyscyplinami artystycznymi czy literackimi jest swoistą herezją, ale trzeba przyznać, że jest to herezja stojącą w przymierzu z humanistyczną refleksją nad człowieczeństwem, jego kondycją i potencjałem.

 

Co więcej – w przypadku prac malarskich Moniki Kaczmarek ważny jest jej artystyczny warsztat i estetyczna wizja, są one bowiem elementem jej poszukiwań w obrębie malarskiej kompozycji, temperatury i barwy.

 

 

Kurator: Grażyna Tereszkiewicz

 

 

 

Monika Kaczmarek

Studentka V roku malarstwa w pracowni prof. Jacka Rykały. Interesuje się nadrealizmem, science fiction oraz hipnozą. Intrygują ją prawa i mechanizmy rządzące życiem psychicznym i społecznym człowieka oraz futurystyczne wizje świata powiązane z najnowszymi zdobyczami nauki.