Anna Świerkosz: W moich żyłach żywica

12.10.2017 / godz.00:00

Prezentowana w galerii grafika (wklęsłodruk) jest częścią cyklu dyplomowego pt. „W moich żyłach żywica” poświęconego relacji człowiek – przyroda i osobistych więzi autorki z naturą.


Artystka szczególnie pochyla się nad drzewami stanowiącymi część lasu, które zazwyczaj są przeznaczone do wycinki, ścięte, czekające na transport do tartaku, ponacinane dla pozyskania żywicy. Każde z nich opowiada inną historię za pomocą znaku, jaki posiada na swej korze. Są wśród nich oznaczenia namalowane jaskrawą farbą, ślady po pile mechanicznej, czy też nacięcia po zbiorze żywicy. Sposób, w jaki drzewa dzielą się swą opowieścią jest bardzo subtelny - czasem trwa zaledwie krótką chwilę i wymaga od odbiorcy wrażliwości i skupienia. Znaki te, stanowią dla artystki zapis spotkania z człowiekiem, ale też jednocześnie rodzaj blizny, naznaczenia. Dzięki temu ich wymiar staje się uniwersalny, przez co postrzega je jako metaforę cierpienia i krzywdy zadanej drugiej istocie. Przyroda stanowi rodzaj zwierciadła, wyraźnie ukazującego odbicie każdego z nas, a relacja jaką z nią mamy, jest w rzeczywistości relacją z samym sobą – każdy człowiek jest bowiem jej cząstką i podlega jej prawom.

 

 

„Mój proces twórczy jest oparty na osobistym doświadczaniu przyrody. Wynika z uważnych obserwacji i uczestnictwa w przemianach, jakie w niej zachodzą. Pytanie o skalę ingerencji w przyrodę dokonywaną przez ludzi oraz o skutki tych działań jest dziś szczególnie aktualne. Temat, który podejmuję w moich pracach to wpływ, jaki człowiek wywiera na środowisko przyrodnicze oraz relacja między nimi. Przejawem owych zjawisk są dla mnie ślady, jakie odnajduję na korze drzew. Zwracam na nie uwagę podczas moich spacerów i leśnych wypraw. Interesuje mnie także to, w jaki sposób przyroda oddziałuje na życie ludzi i czy jesteśmy w stanie przewidzieć skutki jej aktywności. Moja twórczość opierają się na wrażliwości, intuicji, skupieniu oraz byciu nieustannym obserwatorem leśnej rzeczywistości. Przekształcona leśna materia jest dla mnie metaforą matrycy stworzonej przez człowieka, składającej się z różnego rodzaju zjawisk, działań oraz ingerencji jakich dokonał. Zapach lasu, przenikliwe powietrze, deszcz, mróz i śnieg to czynniki które współtworzą moje prace i są w nich obecne. Bogatym źródłem inspiracji są dla mnie dzieje mojej rodziny, dla której praca w lesie przez dziesięciolecia stanowiła źródło utrzymania oraz miejsce, w którym mieszkam, pełne zieleni, drzew oraz wielu historii i osobistych wspomnień”. (Anna Świerkosz)

 

 

Anna Świerkosz – ur. 1990. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom nagrodzony medalem obroniła w 2017 w Pracowni druku wklęsłego prof. dr hab. Jana Szmatlocha. Aneks dyplomu zrealizowała w Pracowni druku wypukłego prof. dr hab. Mariusza Pałki. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, a także działaniami opartymi na idei oraz tekście. Tworzy projekty w przestrzeni naturalnej, w których podejmuje próby zgłębienia relacji istniejącej pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

 

Wystawy indywidualne:

Wystawa grafik- Kluboczajownia Teoria, Katowice 2017.

 

Wybrane wystawy zbiorowe:

Najlepsze Dyplomy 2017 (wyróżnienie) – Gdańsk 2017,

Ludzie z gumy, Rondo Sztuki – Katowice 2017,

Błąd w grafice, Galeria Engram – Katowice 2016,

Oko Judasza, Wieże KWK – Świętochłowice, 2016.