Zobacz

Słowo wstępne
Data:

Szanowni Państwo,

 

 

Katarzyna Janowska, foto. TVP SA

funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu INTERPRETACJE objęłam z poczuciem szacunku dla idei nagrody. Sztuka reżyserii bowiem we współczesnym teatrze wysuwa się na plan pierwszy. Dzięki Jackowi Sieradzkiemu – twórcy i wieloletniemu dyrektorowi INTERPRETACJI w ciągu ostatnich kilku lat można było w Katowicach zobaczyć spektakle Jarzyny, Warlikowskiego, Kleczewskiej, Szkotaka, Klaty, Fiedora, Glińskiej, wreszcie Libera, Strzępki i wielu innych.

 

Reżyserzy, którzy parę lat temu zdobyli Laur Konrada dziś są głównymi rozgrywającymi na polskiej scenie teatralnej. Dla INTERPRETACJI i dla publiczności nie byłoby dobrze, gdyby nie mogli wracać do Katowic ze swoimi najnowszymi spektaklami, dlatego w konkursie zrezygnowaliśmy z ograniczenia wiekowego. Odeszliśmy też od zasady, że zdobywca Lauru Konrada nie może ponownie wziąć w nim udziału.

 

*

 

Festiwal INTERPRETACJE odbywa się w Katowicach, w regionie splątanych tradycji, tożsamości, historii. W tym miejscu, jak w soczewce widać dobre i złe strony transformacji ustrojowej, rozwarstwienia ekonomicznego i społecznego, przemian urbanizacyjnych. W tym kontekście sztuka nie może być komunikatem w jedną stronę: od twórcy do odbiorcy.

 

Kultura to dziś zaproszenie do rozmowy, do współuczestnictwa, do wzajemnej odpowiedzialności. Mając tę świadomość, stworzyliśmy na potrzeby Festiwalu wspólnie z Fundacją Foma projekt REAKTOR KATOWICE. Od początku września prowadzimy działania wspólnie z mieszkańcami Katowic, którzy odkrywając historię miasta sami stają się aktorami własnej przeszłości i teraźniejszości.

 

*

 

Być może najważniejszą zmianą dla kształtu Festiwalu jest wprowadzenie nadrzędnej idei, wokół której budowaliśmy program INTERPRETACJI. Kiedy w listopadzie 2013 roku zaproponowałam hasło wolność, nie przypuszczałam, że stanie się ono tak aktualne. 25 lat po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości, pytanie o wolność nie jest przedmiotem li tylko akademickich czy filozoficznych rozważań. Pytanie to, choćby ze względu na wydarzenia na Ukrainie, nabrało realnego, politycznego kontekstu, ale i sztuka stała się zaminowanym polem.

 

W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami przerywania spektakli, wystaw, odwoływania premier. W demokracji pod sztandarem wolności mają prawo ścierać się ze sobą różne światopoglądy, myśli, idee. Problem w tym, że wolność przestała być przestrzenią konsensu, wolność stała się polem i narzędziem konfrontacji. Artyści wyczuwają podskórne prądy społeczne, niepokoje, przemiany obyczajowe i poprzez swoje dzieła zmuszają nas do często trudnej autorefleksji. Mogą wpływać na zmianę myślenia poszczególnych osób, grup, a w dłuższym planie całych społeczeństw. Jest jeden warunek, żeby ta alchemiczna przemiana poprzez sztukę mogła się dokonać: artysta musi być wolny. Musi mieć prawo do własnego, niezafałszowanego komentarza. My, jako społeczeństwo mamy obowiązek zapewnić artystom wolność tworzenia, a potem mamy prawo z ich dziełami polemizować, nie zgadzać się, a nawet je odrzucać.

 

W programie INTERPRETACJI znalazły się spektakle reżyserów, którzy odważnie i bez skrępowania podejmują dialog intelektualny, ale i formalny z polską klasyką teatralną, z historią, tradycją, ale też ze współczesnością, z jej kultem pieniądza, przewartościowaniem, lękiem przed przyszłością. Te idee szczególnie wyraźnie odbijają się w sekcji INTERPRETACJE. DOC, do której zaprosiliśmy spektakle oparte na tekstach dokumentalnych. Świadectwa przetworzone na język teatru dają szansę na intymny, a zarazem bezpośredni wgląd w rzeczywistość.

 

*

 

Polska sztuka już dawno przestała być lokalna. Nasi reżyserzy z wielkim powodzeniem pracują w europejskich teatrach. Spektakle Lupy, Jarzyny, Warlikowskiego współtworzą artystyczny kształt europejskiego teatru. Za nimi pojawiają się nowi, oryginalni twórcy, których warto promować. Stąd pomysł na zaproszenie do Katowic gości z zagranicy.

 

W tej edycji, w ramach pokazu mistrzowskiego, obok Drugiej kobiety Grzegorza Jarzyny, zaprezentujemy spektakl Księga Hioba w reż. Eimuntasa Nekrošiusa – litewskiego twórcy, który stworzył własny język teatralny osadzony głęboko w litewskiej tradycji i kulturze.

 

*

 

Bardzo gorąco zapraszam do spędzenia tygodnia z Festiwalem INTERPRETACJE.

Zobaczycie Państwo dzieła artystów, którzy umieją korzystać z wolności.

 

Katarzyna Janowska

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Więcej wydarzeń Drukuj
Partnerzy
sliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij