Zobacz

24.10.2010
Data: 15.09.2010

24.10.2010

 

 

SMOG festival performance

 

 Spotkania artystów zwi?zanych ze sztuk? performance s?u?? swobodnej wymianie do?wiadcze? i energii. Twórcze konfrontacje maj? ogromny potencja?, zw?aszcza je?li mog? zaistnie? w gronie skrajnie zró?nicowanym. W tym przypadku spotykaj? si? klasycy performance’u, ciesz?cy si? zas?u?on? s?aw?, oraz m?odzi arty?ci, którzy na polu sztuki stawiaj? dopiero pierwsze kroki — maj? niewielkie do?wiadczenie, ale nie s? ju? debiutantami.

 

NDZ 24.10, godz. 18.00 - 22.00

1. Wyk?ad Jiri Suruvki

2. Performance Jiri Suruvki + 5 zaproszonych wybranych przez niego m?odych artystów (5 akcji, w tym zdarzenia w przestrzeni publicznej)

3. Dyskusja, rozmowa o tym co si? wydarzy?o w ci?gu prezentacji

performance w kontek?cie kulturowym poprowadzona przez krytyka/moderatora

równolegle trwaj? pokazy filmowe dokumentacji ?wiatowego

performance w galerii Sektor I

 


 

CYKL JAZZ I OKOLICE - JESIE? 2010

NDZ 24.10.2010, godz. 20.00

sala koncertowa CKK


JOHN SCOFIELD TRIO (USA)

 

 

 

Więcej wydarzeń Drukuj
Partnerzy
sliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij