Ośrodek Edukacji Kulturowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest ośrodkiem holistycznym, wykorzystującym pogranicza kultury, psychologii, sztuki i nauki. Głównym celem Ośrodka Edukacji Kulturowej jest podejmowanie działań inspirujących do samorozwoju w wymiarze wewnętrznym, ekologicznym

i psychologicznym.

 

 

 

Działalność ośrodka obejmuje różne nurty i tendencje we współczesnej kulturze,

z których najważniejsze to:

 

 

 

– nowe kierunki filozoficzne, poszukujące harmonii życia ludzkiego z naturą (filozofia holistyczna)

 

– nowe kierunki w sztuce, muzyce, inspirowane medytacją, kreacją oraz arteterapią

 

– asymilowanie niektórych elementów innych kultur, np. Dalekiego Wschodu

 

– poszukiwanie nowych metod relaksacji i zachowania zdrowia

 

– nowe osiągnięcia psychologii, w tym psychologii kulturowej, analitycznej, transpersonalnej czy psychologii twórczości

 

 

 

 

Ośrodek zorganizował wiele form stałej pracy kulturalno-oświatowej, warsztatów, sesji popularnonaukowych, koncertów i wystaw alternatywnych oraz imprez interdyscyplinarnych. Z propozycji Ośrodka korzysta przeciętnie około 10 tysięcy osób rocznie.