Konfrontacje / Negocjacje

 

 

Cykl wykładów autorskich Romana Lewandowskiego służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę.

 

 

Podczas spotkań słuchacze mogą zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea.

 

 

Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej – zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy – stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki.

 

 

Istotną treścią wykładów są również związki problematyki artystycznej ze współczesną rzeczywistością kulturową.

 

 

Spotkania i prezentacje odbywają się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji).

 

 

 

Roman Lewandowski

krytyk i teoretyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Autor blisko 250 publikacji (w czasopismach, książkach i witrynach internetowych), a także projektów wystawienniczych w galeriach polskich i zagranicznych. Wykłada wiedzę o sztuce współczesnej w Katedrze Intermediów na ASP w Krakowie.