Tańczę... więc jestem! II

 

 

 

 

 

 

Tańczę…więc jestem! II to kontynuacja projektu edukacyjnego w dziedzinie tańca zainaugurowanego w 2015 roku.

 

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z gimnazjum z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodka rehabilitacyjno-oświatowego z Katowic i składa się z cyklu warsztatów praktycznych prowadzonych przez profesjonalnych tancerzy, absolwentów Wydziału Teatru Tańca PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Agata Meyer-Lüters prowadzi zajęcia w SORO z grupą przedszkolną, Paweł Zaufal prowadzi zajęcia w SORO z grupą starszą).

 

 

Realizacja projektu Tańczę… więc jestem! ma na celu stwarzanie różnorodnych sytuacji wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w celu pobudzenia ich kreatywności oraz otworzenia się na taniec jako jedną z wielu form sztuki.

 

 

Do projektu został zaproszony Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach oraz młodzież z Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach – Giszowcu.

 

 

Spotkanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi w obszarze tańca ma być swoistą lekcją otwierania się na odmienność i ułomność drugiego człowieka z jednej strony, a z drugiej strony ma zainaugurować proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

 

 

Zobacz fotorelację z warsztatów >>