Kiedyś: Estrada Śląska

 

 

 

 

Instytucja o ponad 50-letniej historii. Założona w 1949 r. jako Przedsiębiorstwo Państwowe Imprez Estradowych ,,Artos’’. Przedsiębiorstwem kierował wówczas Wacław Kozioł. Uchwałą PWRN nr 11/252 z dnia 13.05.1959 r. została zarządzona likwidacja PPIE „Artos”. Likwidacja nastąpiła z dniem 31.08.1959 r.

 

 

Następnie w miejsce zlikwidowanej jednostki zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach nr 22/59 z dnia 23.06.1959 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Katowicach, które swą działalność miało rozpocząć z dniem 1 września 1959 r. Na stanowisko dyrektora w chwili powstania jednostki został powołany Mirosław Wojtyga. Na stanowisku tym z dniem 1 stycznia 1964 r. zastąpił go Edmund Kron powołany na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa uchwałą nr 3/21a PWRN w Katowicach z dnia 27.01.1964 r. Uchwała nr 132/2431/68 PWRN w Katowicach z dnia 14 września 1968 r. wprowadziła kolejną zmianę osoby kierującej przedsiębiorstwem. Z dniem 15 września 1968 r. na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych w Katowicach został powołany Kazimierz Kulesiński. Funkcję tę sprawował do dnia 30 czerwca 1977 r. Z dniem 1 lipca 1977 r. na stanowisko zastępcy dyrektora ds. eksploatacji i organizacji imprez oraz do pełnienia obowiązków dyrektora został powołany Ludwik Zimny. Na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych w Katowicach Ludwik Zimny został powołany pismem z dnia 29 grudnia 1978 r. i od 1 stycznia 1979 r. figurował w rejestrze przedsiębiorstwa jako jego dyrektor.

 

 

Pod nazwą Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Katowicach przedsiębiorstwo istniało i prowadziło swą działalność artystyczną najdłużej. Zarządzeniem  Wojewody Katowickiego nr 23/81 z dn. 30.06.1981 r. zmieniono nazwę Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Katowicach WAIA na Przedsiębiorstwo Państwowe Imprez Artystycznych,, Estrada Śląska’’.

 

 

Kolejne modyfikacje nazwy przedsiębiorstwa były wynikiem zmieniających się przepisów ogólnych. Uchwalenie ustawy z dn. 28.12.1984 r. o instytucjach artystycznych spowodowało, iż Przedsiębiorstwo  Państwowe Imprez Artystycznych ,,Estrada Śląska’’ zmieniło nazwę na Instytucja Artystyczna ,,Estrada Śląska’’.

 

 

Następnie wskutek uchwalenia ustawy z dn. 25.10.1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, nastąpiła kolejna zmiana, która doprowadziła do sytuacji, iż państwowa instytucja kultury została na podstawie Porozumienia z dnia 22 październik 1993 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Katowickim, a Prezydentem Katowic, przekazana do prowadzenia Gminie Miasta Katowice, a następnie stosownie do ustawy z dn. 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast, oraz o miejskich strefach publicznych, Instytucja Kultury ,,Estrada Śląska‘’ stała się komunalną instytucją kultury.

 

 

 

Uchwałą nr 409/95 Zarządu Miasta Katowice z dnia 15.09.1995 r. została powołana na stanowisko dyrektora instytucji Grażyna Szołtysik. Pełniła swą funkcję do dnia 31 grudnia 2004 r. Z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie pisma OR.IX.MB.1130/105/04 Prezydenta Miasta Katowice obowiązki pełnienia funkcji dyrektora Instytucji powierzono Dorocie Pociask-Frącek. Następnie pismem OR.IX.MB/1130/33/05 Prezydenta Miasta Katowice z dniem 1 lipca 2005 r. powołano ją na stanowisko dyrektora instytucji.

Program

 

 

Zmieniliśmy się

w Katowice Miasto Ogrodów

 

 

Ostatnia aktywność

Partnerzy
sliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij